Supported by

EIE/04/246/S07.38678

 

BESS - Benchmarking and Energy management Schemes in SMEs

 

 

Declaratia de Politica Energetica + Exemplu

 

            <Numele organizatiei> Isi afirma preocuparea si implicarea in actiunile de reducere a consumurilor energetice inregistrate in activitatea sa, tinand cont de urmatoarele:

·        Legislatia relevanta in domeniu;

·        Acorduri incheiate cu <Denumirea proiectului sau a organizatiei cu care s-a incheiat un acord>;

·        Posibilitatile si perspectivele de optimizare a activitatilor.

 

            Obiectivele politicii energetice sunt realizate de catre <Numele organizatiei> prin implementarea unui sistem de Management Energetic, in cadrul caruia:

·        Sunt evaluate sistematic consumurile energetice;

·        Sunt evidentiate si actualizate fluxurile energetice;

·        Masurile de conservare a energiei sunt planificate si implementate;

·        Rezultatele masurilor de conservare a energiei sunt evaluate periodic;

·        Activitatile planificate pentru cresterea eficientei energetice sunt actualizate periodic.

 

            In vederea implementarii politicii energetice, este numit un coordonator energetic si este alocat un buget anual. Alocarea de resurse si de timp se va face avand in vedere imbunatatirea eficientei energetice.

 

            Pentru atingerea obiectivelor politicii energetice, <Numele organizatiei> face eforturi continue in vederea:

·        Respectarii legislatiei relevante si a regulamentelor mentionate in cadrul general al <Denumirea proiectului sau a organizaţiei cu care s-a incheiat un acord>;

·        Luarii unor masuri adecvate si eficiente in domeniul organizarii proceselor, imbunatatirii tehnologiei si a atitudinii fata de problema energetica <Daca  este posibil, mentionati regulamentele sau celelalte prevederi legale care creeaza cadrul acestor masuri>;

·        Masurarea, inregistrarea si verificarea diferitelor consumuri energetice;

·        Implicarea activa a personalului in implementarea politicii energetice;

·        Evaluarea atenta a posibilitatilor de imbunatatire a eficientei energetice

 

 

Data: .........................                                                  Localitatea: ............................

 

Comitetul executiv al <Denumirea organizatiei>

 

Numele:

Functia:

Semnatura:


Exemplu de Politica de Energetica – Australia

 

Partea 1: Declaratia

 

 

Declaratie – angajament

 

Compania <Numele companiei> produce <descrierea produselor> (informatii din istoricul companiei). Ca parte a strategiei de mediu, ne angajam sa implementam un sistem de Management Energetic si sa aplicam masuri de eficienta energetica in cadrul companiei, oriunde s-a constatat ca ar fi eficient economic.

 

Politica

 

Politica noastra este de a monitoriza consumul de energie, in vederea:

·   Evitarii cheltuielilor care nu sunt necesare;

·   Cresterii rentabilitatii, a productivitatii si imbunatatirii conditiilor de lucru;

·   Protectiei mediului;

·   Prelungiri perioadei de exploatare a resurselor energetice fosile.

 

Obiective pe termen lung

 

Obiectivele noastre pe termen lung sunt:

·   Achizitionarea combustibililor la cele mai avantajoase preturi;

·   Utilizarea cat mai eficienta a combustibililor;

·   Reducerea poluarii, in mod deosebit a emisiilor de gaze cu efect de sera, asociate consumului de energie;

·   Reducerea, in masura posibilitatilor companiei, a dependentei de combustibili fosili, prin utilizarea resurselor regenerabile.

 

Obiective imediate

 

Optimizarea consumului de energie, prin imbunatatirea practicilor de achizitie si de operare.

Partea 2: Responsabilitati si procese

 

Responsabilitati

 

· Nominalizarea persoanei responsabile pentru urmărirea şi monitorizarea consumurilor energetice;

· Nominalizarea persoanei responsabile cu urmărirea cheltuielilor;

· Nominalizarea persoanei responsabile cu managementul energiei;

· Nominalizarea membrilor comitetului de implementare şi stabilirea responsabilitatilor acestora;

· Nominalizarea persoanei/colectivului responsabil cu formularea si implementarea politicii de management energetic;

· Precizarea faptului ca managerul energetic va ocupa o poziţie din care poate să sprijine cel mai bine managementul energetic, in fiecare faza de implementare a acestuia.

 

Structura

 

Managerul energetic va intocmi un raport lunar catre superiorul sau pe linie de management energetic, iar, impreuna cu acesta, vor intocmi rapoarte trimestriale către Comitetul Implementare a Managementului Energetic.

 

Cai de comunicare

 

Comunicarea formala referitoare la controlul consumurilor energetice din cadrul companiei se va realiza prin intermediul managerului energetic. Acesta, in cazul in care este necesar, va orezenta problemele energetice superiorului sau direct pe linie de management energetic, a altor manageri de nivel superior sau a Comitetului de Implementare a Managementului Energetic.

Partea a 3-a: Planul de Management Energetic

 

Resurse

 

Numarul de personal angajat pentru implementarea managementului energetic (se vor indica actiunile care vor fi in sarcina acestui personal), calificarile acestora, precum si valoarea investitiilor (10% din cheltuielile anuale cu energia), corespund cu cerintele acestor actiuni.

 

Reviziile

 

Toate activitatile care au legatura cu implementarea managementului energetic fac obiectul unor evaluari periodice si a unei revizuiri anuale, in vederea includerii in bugetul anual.

 

Planul de actiune

 

Pe parcursul anului urmator vor fi realizate urmatoarele actiuni care au legatura cu managementul energetic, in ordinea de prioritati mentionata in lista activitatilor.